Название Тип Вес Цена
Red Potion

Кристаллы: 0
Цена: 40
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 40
Healing Drug

Кристаллы: 0
Цена: 50
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 50
Mana Drug

Кристаллы: 0
Цена: 80
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 80
Healing Potion

Кристаллы: 0
Цена: 80
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 80
Mana Potion

Кристаллы: 0
Цена: 2 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 2 000
Endeavor Potion

Кристаллы: 0
Цена: 500
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 500
Haste Potion

Кристаллы: 0
Цена: 1 200
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 1 200
Potion of Alacrity

Кристаллы: 0
Цена: 2 400
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 2 400
Lesser Healing Potion

Кристаллы: 0
Цена: 90
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 90
Healing Potion

Кристаллы: 0
Цена: 330
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 330
Haste Potion

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Beginner's Potion

Кристаллы: 0
Цена: 0
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 0
Greater Haste Potion

Кристаллы: 0
Цена: 3 600
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 3 600
Greater Swift Attack Potion

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Greater Healing Potion

Кристаллы: 0
Цена: 1 080
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 1 080
Quick Healing Potion

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Antidote

Кристаллы: 0
Цена: 75
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 75
Greater Antidote

Кристаллы: 0
Цена: 180
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 180
Bandage

Кристаллы: 0
Цена: 75
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 75
Emergency Dressing

Кристаллы: 0
Цена: 180
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 180
Potion of Recovery

Кристаллы: 0
Цена: 0
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 0
Decrease Haste Potion

Кристаллы: 0
Цена: 0
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 0
Bless of Eva

Кристаллы: 0
Цена: 500
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 500
Potion of Revenge

Кристаллы: 0
Цена: 0
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 0
Mystery Potion

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Facelifting Potion - A

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Facelifting Potion - B

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Facelifting Potion - C

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Dye Potion - A

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Dye Potion - B

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Dye Potion - C

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Dye Potion - D

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Hair Style Change Potion - A

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Hair Style Change Potion - B

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Hair Style Change Potion - C

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Hair Style Change Potion - D

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Hair Style Change Potion - E

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Hair Style Change Potion - F

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Hair Style Change Potion - G

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
Rice Cake

Кристаллы: 0
Цена: 0
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 0
Energy Stone

Кристаллы: 0
Цена: 100
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 100
CP Potion

Кристаллы: 0
Цена: 240
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 240
Greater CP Potion

Кристаллы: 0
Цена: 600
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 600
Magic Haste Potion

Кристаллы: 0
Цена: 2 400
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 2 400
Greater Magic Haste Potion

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000
2006 Battle Tournament - CP Potion

Кристаллы: 0
Цена: 0
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 0
2006 Battle Tournament - Quick Healing Potion

Кристаллы: 0
Цена: 0
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 0
Elixir of Life (No Grade)

Кристаллы: 0
Цена: 1 300
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 1 300
Elixir of Life (D-Grade)

Кристаллы: 0
Цена: 3 450
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 3 450
Elixir of Life (C-Grade)

Кристаллы: 0
Цена: 5 000
Вес: 0
Дроп: Да
Продажа: Да


Зелья 0 5 000